TR EN

BLACK SEA BASIN

Other International Projects

IPA AIRFORCE BLACK SEA BASIN
BLACK SEA BASIN

BLACK SEA BASIN

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. 

Programda, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır.  Programın Türkiye'de kapsadığı 25 il şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

Kimler Başvurabilir?
Proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılar şunlardır:
•    Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları 
•    Yerel Yönetimler 
•    Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar
•    Eğitim ve Araştırma Kurumları 
•    Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 

Hedefler
İlk teklif çağrısı altında sunulacak projelerin Programın iki politika hedefi ve bunların altındaki özel hedeflerden birisi ile uyumlu olması gerekmektedir. Programın 2021-2027 dönemi hedef ve öncelikleri şunlardır: 
•    Politika Hedefi 1- Daha rekabetçi ve akıllı Avrupa
•    Politika Hedefi 2- Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

Proje Süresi
Projelerin uygulama süresi küçük ölçekli projelerde en fazla 18 aya kadar, standart projelerde ise en fazla 30 aya kadar olması gerekir. Projelerin uygulanması için asgari bir süre belirlenmemiştir.

Ortaklık Şartları

Türkiye’den başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve Programda yer alan en az bir ortak ülkeden (Gürcistan, Moldova, Ukrayna) aşağıdaki tabloda belirtilen sayda ortak kurum/kuruluş olması gerekmektedir.

  Küçük Ölçekli Projeler Standart Projeler
En Az Ortak Sayısı 3 Ortak 4 Ortak
En Fazla Bütçe 4 Ortak 6 Ortak


Program hakkında detaylı bilgi için  tıklayınızGebze Technical University website

International Relations Office, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Address: gtu@hs01.kep.tr

PIC: 94952504

OID: E10098910

E-Mail Addresses

International Relations Office :
international@gtu.edu.tr

International Cooperation Office :
cooperation@gtu.edu.tr

International Exchange Programs Office :
erasmus@gtu.edu.tr

International Projects Office :
ipo@gtu.edu.tr

Our Phone Numbers

International Cooperation Office :
+90 (262) 605 12 03

International Exchange Programs Office :
+90 (262) 605 15 51 77

International Projects Office :
+90 (262) 605 12 15 22

Copyright © 2024 Gebze Technical University website | All rights reserved.