TR EN

BLACK SEA BASIN

Diğer Uluslararası Projeler

IPA BLACK SEA BASIN AIRFORCE
BLACK SEA BASIN

BLACK SEA BASIN

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. 

Programda, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır.  Programın Türkiye'de kapsadığı 25 il şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

Kimler Başvurabilir?
Proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılar şunlardır:
•    Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları 
•    Yerel Yönetimler 
•    Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar
•    Eğitim ve Araştırma Kurumları 
•    Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 

Hedefler
İlk teklif çağrısı altında sunulacak projelerin Programın iki politika hedefi ve bunların altındaki özel hedeflerden birisi ile uyumlu olması gerekmektedir. Programın 2021-2027 dönemi hedef ve öncelikleri şunlardır: 
•    Politika Hedefi 1- Daha rekabetçi ve akıllı Avrupa
•    Politika Hedefi 2- Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

Proje Süresi
Projelerin uygulama süresi küçük ölçekli projelerde en fazla 18 aya kadar, standart projelerde ise en fazla 30 aya kadar olması gerekir. Projelerin uygulanması için asgari bir süre belirlenmemiştir.

Ortaklık Şartları

Türkiye’den başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve Programda yer alan en az bir ortak ülkeden (Gürcistan, Moldova, Ukrayna) aşağıdaki tabloda belirtilen sayda ortak kurum/kuruluş olması gerekmektedir.

  Küçük Ölçekli Projeler Standart Projeler
En Az Ortak Sayısı 3 Ortak 4 Ortak
En Fazla Bütçe 4 Ortak 6 Ortak


Program hakkında detaylı bilgi için  tıklayınızGebze Teknik Üniversitesi Web sitesi

Gebze Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Adres: gtu@hs01.kep.tr

PIC No: 94952504

OID No: E10098910

E-Mail Adreslerimiz

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü :
international@gtu.edu.tr

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
cooperation@gtu.edu.tr

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
erasmus@gtu.edu.tr

Uluslararası Projeler Ofisi :
ipo@gtu.edu.tr

Telefon Numaralarımız

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
+90 (262) 605 12 03

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
+90 (262) 605 15 51 / 77

Uluslararası Projeler Ofisi :
+90 (262) 605 12 15 / 22

Copyright © 2024 Gebze Teknik Üniversitesi Web sitesi | Tüm hakları saklıdır.