TR EN

NATO

NATO

Barış ve Güvenlik için Bilim (SPS) Komitesi, sivil bilim ve yenilik alanında uygulamalı işbirliğini destekleyen birincil NATO komitesidir. Bu yeni organizasyon, iyi tesis edilmiş prosedürler çerçevesinde sürdürülen projeler yoluyla bilimi toplumla buluşturarak NATO’nun misyonuna katkıda bulunan bir program oluşturmaktadır. Bu organizasyon güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve Partner ülkelerin önceliklerine odaklanmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi çağrı ile kapasite oluşturma ve güvenlikle ilgili bilim teknolojisi ve yenilik yoluyla NATO ülkeleri ve Ortak ülkeler arasındaki pratik işbirliğini ve diyaoloğu geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje desteği; çok yıllı ortaklı ar-ge projeleri desteklenmekte ve bu projelerin kapsamında yapılan mal ve hizmet alım masrafları karşılanmaktadır. Projeyi bir NATO üyesi ülke ile bir NATO partner ülkesinden uzmanın ortaklaşa sunmaları gerekmektedir.

NATO Ülkeleri: ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Estonya, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Yunanistan, Türkiye, Macaristan, Kanada

Barış ve Güvenlik için Bilim Programından Destek Alabilen Partner Ülkeler: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Malta, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Tacikistan, Makedonya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan

Barış ve Güvenlik için Bilim Programından Destek Alabilen Akdeniz Diyaloğu Ülkeleri: Cezayir, Fas, İsrail, Mısır, Moritanya, Tunus, Ürdün

SPS , Çok Yıllı Projeler (MYP) ve  Etkinlikler için finansman sağlayan yerleşik hibe mekanizmaları aracılığıyla bilimsel işbirliğini destekler  . Desteklenen Etkinlikler arasında İleri Araştırma Atölyeleri (ARW), İleri Araştırma Enstitüleri (ASI) ve İleri Eğitim Kursları (ATC) yer alır.

 

Science for Peace and Security NATO hakkında ayrıntılı bilgi için “https://www.nato.int/cps/en/natohq/78209.htm” adresini ziyaret edebilirsiniz.
 Gebze Technical University website

International Relations Office, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Address: gtu@hs01.kep.tr

PIC: 94952504

OID: E10098910

E-Mail Addresses

International Relations Office :
international@gtu.edu.tr

International Cooperation Office :
cooperation@gtu.edu.tr

International Exchange Programs Office :
erasmus@gtu.edu.tr

International Projects Office :
ipo@gtu.edu.tr

Our Phone Numbers

International Cooperation Office :
+90 (262) 605 12 03

International Exchange Programs Office :
+90 (262) 605 15 51 77

International Projects Office :
+90 (262) 605 12 15 22

Copyright © 2024 Gebze Technical University website | All rights reserved.