TR EN

NATO

NATO

Barış ve Güvenlik için Bilim (SPS) Komitesi, sivil bilim ve yenilik alanında uygulamalı işbirliğini destekleyen birincil NATO komitesidir. Bu yeni organizasyon, iyi tesis edilmiş prosedürler çerçevesinde sürdürülen projeler yoluyla bilimi toplumla buluşturarak NATO’nun misyonuna katkıda bulunan bir program oluşturmaktadır. Bu organizasyon güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve Partner ülkelerin önceliklerine odaklanmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi çağrı ile kapasite oluşturma ve güvenlikle ilgili bilim teknolojisi ve yenilik yoluyla NATO ülkeleri ve Ortak ülkeler arasındaki pratik işbirliğini ve diyaoloğu geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje desteği; çok yıllı ortaklı ar-ge projeleri desteklenmekte ve bu projelerin kapsamında yapılan mal ve hizmet alım masrafları karşılanmaktadır. Projeyi bir NATO üyesi ülke ile bir NATO partner ülkesinden uzmanın ortaklaşa sunmaları gerekmektedir.

NATO Ülkeleri: ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Estonya, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Yunanistan, Türkiye, Macaristan, Kanada

Barış ve Güvenlik için Bilim Programından Destek Alabilen Partner Ülkeler: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Malta, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Tacikistan, Makedonya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan

Barış ve Güvenlik için Bilim Programından Destek Alabilen Akdeniz Diyaloğu Ülkeleri: Cezayir, Fas, İsrail, Mısır, Moritanya, Tunus, Ürdün

SPS , Çok Yıllı Projeler (MYP) ve  Etkinlikler için finansman sağlayan yerleşik hibe mekanizmaları aracılığıyla bilimsel işbirliğini destekler  . Desteklenen Etkinlikler arasında İleri Araştırma Atölyeleri (ARW), İleri Araştırma Enstitüleri (ASI) ve İleri Eğitim Kursları (ATC) yer alır.

 

Science for Peace and Security NATO hakkında ayrıntılı bilgi için “https://www.nato.int/cps/en/natohq/78209.htm” adresini ziyaret edebilirsiniz.
 Gebze Teknik Üniversitesi Web sitesi

Gebze Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Adres: gtu@hs01.kep.tr

PIC No: 94952504

OID No: E10098910

E-Mail Adreslerimiz

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü :
international@gtu.edu.tr

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
cooperation@gtu.edu.tr

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
erasmus@gtu.edu.tr

Uluslararası Projeler Ofisi :
ipo@gtu.edu.tr

Telefon Numaralarımız

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
+90 (262) 605 12 03

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
+90 (262) 605 15 51 / 77

Uluslararası Projeler Ofisi :
+90 (262) 605 12 15 / 22

Copyright © 2024 Gebze Teknik Üniversitesi Web sitesi | Tüm hakları saklıdır.