TR EN

Tübitak Uluslararası İşbirliği Programları

Tübitak Uluslararası İşbirliği Programları

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında ortak proje çağrıları açılmakta ve projeler desteklenmektedir.

Ortak Proje Önerme ve Destekleme Koşulları

 • Ortak proje önermek isteyen bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri ikili anlaşma imzalanan ülkedeki araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

 • Türkiye’deki proje ortakları İÇİM web sayfasından temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak TÜBİTAK’a, yabancı proje ortakları ise kendi fon kuruluşlarından ulaşacakları başvuru formunu ilgili kuruluşa teslim etmelidir.

 • Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 • TÜBİTAK ve karşı kuruluş kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç süreçlerine göre incelemekte ve değerlendirmekte, yalnızca iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

 • Proje kapsamında ortak işbirliği faaliyetleri, kısa süreli bilim insanı değişimi ve ortak bilimsel etkinlikler desteklenebilmektedir.

 • Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde, ilgili anlaşmada aksi bir durum belirtilmediği takdirde, kabul eden taraf konaklama ve yeme-içme masraflarını, gönderen taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır.

 • İkili işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına, talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından araştırma desteği de verilebilmektedir.

 

Proje süresi program bazında değişiklik göstermekle birlikte en fazla 36 ay olabilir.

Başvuru dönemleri ikili programlar için farklılık göstermektedir ve faydalı bağlantılar kısmından erişebileceğiniz TÜBİTAK web sitesinde duyurulmaktadır.


Uİ Daire Başkanlığı (UİDB)


Vizyon: Bilim ve teknolojide rekabet edebilir bir Türkiye için uluslararası alanda sürdürülebilir ortak fayda sağlanmasında öncü, uluslararası düzeyde tanınan, saygın ve güvenilir bir TÜBİTAK yaratmaktır. 


Misyon: Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal önceliklerimiz ve dış politikamız doğrultusunda geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla;

 • Çok taraflı ve ikili düzeyde uluslararası işbirliği programlarını oluşturmak, ulusal koordinasyonunu yürütmek, 

 • Uluslararası işbirliği projelerinin oluşturulmasını, desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

 • Bilim insanı değişimi yapmak,

 • Ülkemizin bilimsel ve teknolojik platformlarda etkin şekilde temsil edilmesini sağlamak,

 • Bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmektir. 


Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı; bu misyonu İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü (İÇİM) ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü (AB ÇPM) aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) Proje Başvuru Sistemi’nehttps://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/adresinden ulaşabilirsiniz.
 Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Gebze Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Adres: gtu@hs01.kep.tr

PIC: 94952504

OID: E10098910

E-Mail Adreslerimiz

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü :
international@gtu.edu.tr

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
cooperation@gtu.edu.tr

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
erasmus@gtu.edu.tr

Uluslararası Projeler Ofisi :
ipo@gtu.edu.tr

Telefon Numaralarımız

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
+90 (262) 605 12 03

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
+90 (262) 605 15 51 77

Uluslararası Projeler Ofisi :
+90 (262) 605 12 15 22

Copyright © 2024 Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | Tüm hakları saklıdır.