TR EN

Uluslararasılaşma Stratejimiz ve Ofislerimiz

Uluslararasılaşma Stratejimiz ve Ofisimiz

 

Gebze Teknik Üniversitesi, faaliyetlerini uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi ve tüm faaliyetleriyle akademik çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ilk kurumsallaşma Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün kurulması ile başlamıştır. Üniversitemizin her geçen gün büyüyen yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaların kapsamının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla 2023 yılında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kurularak farklı birimlerde yürütülen çalışmalar bu çatı altında yürütülmeye başlanmıştır.  

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, bünyesindeki Uluslararası Projeler Ofisi, Uluslararası Değişim Programları Ofisi ve Uluslararası İşbirliği Ofisi ile birlikte uluslararası projelere, ikili işbirliklerine, GTÜ öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası deneyimlerini zenginleştirmesine ve nitelikli uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin GTÜ çatısı altında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasına imkân sağlayarak Üniversitenin akademik rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak ve uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir.  
 
Uluslararası İşbirliği Ofisi:  
Uluslararası İşbirliği Ofisi, Üniversitemize gelecek yabancı öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenlere üniversitemizin tanıtılmasının yanı sıra her türlü uluslararası işbirliği ve ortaklıklar için tüm birimlere destek olmaktadır. 

Uluslararası Değişim Programları Ofisi:  
AB komisyonunca uygulanan Erasmus+ programı, YÖK tarafından uygulanan Farabi ve Mevlana programları ile özel protokoller çerçevesinde öğrenci ve personel değişim programlarını yürütmektedir. 

Uluslararası Projeler Ofisi:  
Uluslararası Projeler Ofisi Avrupa Birliği ve diğer uluslararası projelerin; sayısını ve niteliğini arttırmak, hibe ve destekleri ile ilgili proje ve işbirliklerini takip etmek, araştırmacıların ihtiyaç duyduğu alanlarda destek sağlamak, bilgilendirme, tanıtım, farkındalık ve eğitim faaliyetlerine destek vermek aynı zamanda organize etmek üzere faaliyet sürdürmektedir. 


 

Gebze Technical University website

International Relations Office, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Address: gtu@hs01.kep.tr

PIC: 94952504

OID: E10098910

E-Mail Addresses

International Relations Office :
international@gtu.edu.tr

International Cooperation Office :
cooperation@gtu.edu.tr

International Exchange Programs Office :
erasmus@gtu.edu.tr

International Projects Office :
ipo@gtu.edu.tr

Our Phone Numbers

International Cooperation Office :
+90 (262) 605 12 03

International Exchange Programs Office :
+90 (262) 605 15 51 77

International Projects Office :
+90 (262) 605 12 15 22

Copyright © 2024 Gebze Technical University website | All rights reserved.