TR EN

IPA

Other International Projects

IPA AIRFORCE BLACK SEA BASIN
IPA

IPA


Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) olarak adlandırılan IPA, aday ve potansiyel aday ülkelerin Birlik standartlarına erişebilmelerine yardımcı olmak üzere başvurulan temel mali ve teknik yardım aracı haline gelmiştir. Bu çerçevede IPA ile AB üyeliğine hazırlık sürecindeki ülkelerin mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, hazırlık sürecindeki ülke kurumlarının katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulamaya yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi ve nihayet AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaları amaçlarına hizmet edilmektedir.

2021-2027 yıllarında uygulanacak IPA III döneminin toplam bütçesi olan 14,2 milyar avrodan tüm yararlanıcı ülkeler “adil paylaşım ilkesi” kapsamında faydalanmaktadır. 


Dolaylı yönetim modeli kapsamında IPA’nın Türkiye’de uygulanmasına yönelik genel koordinasyon görevi Ulusal IPA Koordinatörlüğü (NIPAC) olarak belirlenmiş olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına verilmiştir. Söz konusu sorumluluk, programın hazırlanmasından kapatılmasına kadar uzanan ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak hizmet vermektedir ve Türkiye’ye sağlanan IPA fonlarının mali yönetimine ilişkin tüm sorumluluğu üstlenerek, harcamaların hukuka ve kurallara uygunluğunu sağlamaktadır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, IPA hesapları ile mali işlemlerin yönetiminden ve iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işleyişinden sorumludur.

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA kapsamında gerçekleştirilen satın alma işlemleriyle ilişkili; bütçelerin hazırlanması, ihaleler, sözleşmelerin yapılması, ödemeler, muhasebe ve mali raporlama hizmetlerinden sorumludur. Bütçe uygulamaları ile ilgili görevleri üstlenen ve çok yıllı sektörel operasyonel programlardan sorumlu diğer dört ihale makamı ise şu şekilde sıralanmaktadır:

•    Çevre ve İklim Eylemleri Sektörü
•    Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Sektörü
•    Ulaştırma Sektörü
•    Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörü

IPA hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız
 Gebze Technical University website

International Relations Office, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Address: gtu@hs01.kep.tr

PIC: 94952504

OID: E10098910

E-Mail Addresses

International Relations Office :
international@gtu.edu.tr

International Cooperation Office :
cooperation@gtu.edu.tr

International Exchange Programs Office :
erasmus@gtu.edu.tr

International Projects Office :
ipo@gtu.edu.tr

Our Phone Numbers

International Cooperation Office :
+90 (262) 605 12 03

International Exchange Programs Office :
+90 (262) 605 15 51 77

International Projects Office :
+90 (262) 605 12 15 22

Copyright © 2024 Gebze Technical University website | All rights reserved.