TR EN

UFUK AVRUPA ve Çerçeve Programları

UFUK AVRUPA ve Çerçeve Programları

Ufuk Avrupa, Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programıdır. Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa Programı ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından koordine edilmektedir.

Avrupa Birliği (AB); araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla Birlik hedefleri doğrultusunda tüm araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu teşvik mekanizması da 1984 yılından bu yana çerçeve programlar aracılığı ile oluşturulan çok yıllı AR-GE ve yenilikçilik mali destekleri ile yürütülmektedir. Ülkemiz de 2003 yılından bu yana AR-GE ve Yenilikçilik alanında yürütülen çok yıllı çerçeve programlarına katılım sağlamaktadır.

Ufuk Avrupa Programın amaçları; Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak, Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları programın bütünü için uygulanacaktır.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.

  1. Kanser Misyonu
  2. İklim Değişikliği Misyonu
  3. Okyanus ve Sular Misyonu:
  4. İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu
  5. Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu

Ufuk Avrupa’ya Kimler Başvurabilir?

Önerdiği projede belirtilen Ar-Ge görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mali uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) Ufuk Avrupa Programı’na başvuru yapabilir.

Programın büyük bir bölümü en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlardan oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, ödüller, Avrupa Yenilikçilik Konseyi gibi kuruluşların tek başlarına başvurabilecekleri tek faydalanıcılı proje teklif çağrıları mevcuttur.

 

Ufuk Avrupa ile ilgili ayrıntılı bilgi için ; https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Tüm çağrılar için; https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Tübitak sayfası için; www.ufukavrupa.org.tr

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Gebze Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 41400 Gebze/Türkiye

Kep Adres: gtu@hs01.kep.tr

PIC: 94952504

OID: E10098910

E-Mail Adreslerimiz

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü :
international@gtu.edu.tr

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
cooperation@gtu.edu.tr

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
erasmus@gtu.edu.tr

Uluslararası Projeler Ofisi :
ipo@gtu.edu.tr

Telefon Numaralarımız

Uluslararası İşbirliği Ofisi :
+90 (262) 605 12 03

Uluslararası Değişim Programları Ofisi :
+90 (262) 605 15 51 77

Uluslararası Projeler Ofisi :
+90 (262) 605 12 15 22

Copyright © 2024 Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | Tüm hakları saklıdır.